ข่าวและประกาศ

การฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Picture of นายพีระพงษ์ เผือกเหลือง
การฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูและอาจารย์ในวิทยาลัยในหัวข้อ"การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยาบริการ  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง