คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนหัวใจของระบบทำความเย็น ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดไอสารทำความเย็น ความดันต่ำ อุณหภูมิต่ำจากอิแวปปอเรเตอร์เข้าไปในกระบอกสูบ และอัดออกเป็นไอสารทำความเย็น ความดันสูง อุณหภูมิสูงเข้าไปในคอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ ในระบบทำความเย็นแบบอัดไอมีหลายชนิด เช่น แบบลูกสูบ แบบโรตารี่ แบบสโครล และแบบสกรู เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป