ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ แก้ไข ข้อขัดข้อง ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟ ระบบสัญญาณ ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์