ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หลักการออกกำลังกาย หลักการของโภชนาการ ทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล