คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดสัญญาณภาพ กล้องวีดีโอชนิดต่างๆ และการบันทึกสัญญาณลงในวีดีโอเทป VCD DVD DAT Computer และการนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CATV MATV ขั้วต่อ สายนำสัญญาณ อุปกรณ์รวมสัญญาณ อุปกรณ์แยกสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณภาพ  การตัดต่อภาพ การทดสอบระบบภาพด้วยเครื่องเมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพ