คำอธิบายรายวิชา

 

                ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้ำหนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างอาคาร  ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ำหนัก    ชนิดองฐานรองรับ  การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง   โมเมนต์ดัด  แรงเฉือน   แรงภายในโครงข้อหมุน